Δημήτρης Κούτρας

Άριστες σχέσεις Στην Εθνική Τράπεζα οι σχέσεις προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (Κώστας Μιχαηλίδης και Παύλος Μυλωνάς) είναι εξαιρετικές σε...