ΔΕΛΤΑ

Η ΔΕΛΤΑ διαχρονικά αναδεικνύει τις προσπάθειες που καταβάλουν οι μικροί Έλληνες παραγωγοί και τους στηρίζει με σταθερότητα και συνέπεια