• Business

  Vivartia: Άλμα στις πωλήσεις κατά 26,8% – Αύξηση EBITDA κατά 5,2%

  • NewsRoom
  Vivartia


  Αύξηση πωλήσεων κατά 26,8% και αύξηση EBITDA κατά 5,2% ανακοίνωσε η Vivartia για τη χρήση του 2022, καθώς η εταιρεία επηρεάστηκε εκτός άλλων, από την αύξηση της τουριστικής κίνησης, τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις και τις επιπτώσεις της εισβολής στην Ουκρανία.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά το πρώτο τρίμηνο εξακολούθησε να είναι εμφανής η επίδραση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, η σταδιακή άρση των οποίων κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου ενίσχυσε την αγορά και οδήγησε στην αύξηση της τουριστικής κίνησης.

  Ωστόσο, ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρέασε το 2022, ήταν οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις, που εμφανίστηκαν κατά το β’ εξάμηνο του 2021 και συνεχίστηκαν εντός του 2022, οι οποίες σε συνδυασμό με την έναρξη της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις πρώτων υλών και ενέργειας.

  Ειδικότερα, οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου το 2022 παρουσίασαν αύξηση κατά € 144,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε € 684,2 εκατ. έναντι € 539,4 εκατ. (26,8%) κατά την προηγούμενη χρήση.

  Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Εστίασης (κατά € 75,3 εκατ.) και λιγότερο από τους Κλάδους Κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών (κατά € 34,1 εκατ.) και Γαλακτοκομικών (κατά € 35,4 εκατ.) εξαιρουμένων των απαλοιφών, ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 5,2% και ανήλθαν σε € 52,3 εκατ. έναντι € 49,7 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση 2021.

  Οικονομικά Αποτελέσματα ανά Κλάδο Δραστηριότητας

  Κλάδος Κατεψυγμένων Λαχανικών και Ζυμών

  Το 2022 ο Κλάδος Κατεψυγμένων κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 20,0% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 205,5 εκατ. το 2022 έναντι € 171,3 εκατ. το 2021.

  Λειτουργώντας σε μια αγορά, η οποία για πρώτη φορά μετά το 2016 παρουσίασε μείωση σε όγκο κατά 1,3% και χαρακτηρίστηκε από την έντονη στροφή προς την ιδιωτική ετικέτα, οι εταιρείες του Κλάδου κατεψυγμένων, κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση και παρουσίασαν οριακές απώλειες σε όγκο στις κατηγορίες των λαχανικών και των καταψυγμένων ζυμών, ενώ παρουσίασαν αύξηση στην κατηγορία των φρέσκων σαλατών.

  Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 28,6 εκατ. το 2022 αυξημένα κατά € 2 εκατ. (+7,7%) έναντι του 2021 (€ 26,6 εκατ.).

  Οι εξαγωγές κατά το 2022, αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 43,3%) σε σχέση με το 2021 και πλέον αντιπροσωπεύουν το 30,2% των πωλήσεων του Ομίλου. Αναλυτικά, η αύξηση στα καταψυγμένα λαχανικά ήταν 4,7%, ενώ για τις καταψυγμένες ζύμες η αύξηση ανήλθε σε 48,7%.

  Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη συνέχιση της ανάπτυξης των υφιστάμενων πελατών, τη συνεργασία με νέους πελάτες και την είσοδο σε νέες αγορές, ενδυναμώνοντας την παρουσία του ομίλου σε περισσότερες από 42 χώρες.

  Κλάδος Γαλακτοκομικών

  Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Κλάδου Γαλακτοκομικών κατά τη χρήση 2022 αυξήθηκαν κατά 15,8% και διαμορφώθηκαν σε € 263,0 εκατ. έναντι € 227,0 εκατ. το 2021.

  Ο Κλάδος διατήρησε τα ηγετικά μερίδια αγοράς του σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές κατηγορίες που παρουσιάζουν μείωση σε όγκο αλλά αύξηση σε αξία, όπως το φρέσκο γάλα, το στραγγιστό γιαούρτι και το τσάι, η ΔΕΛΤΑ πέτυχε μεριδιακή ανάπτυξη σε όγκο εντός του 2022, ενώ στην κατηγορία των φυτικών ροφημάτων, που η αγορά παρουσίασε μείωση, τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία, η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε διψήφια μεριδιακή ανάπτυξη και σε όγκο και σε αξία, αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών που υλοποιήθηκαν εντός του 2022.

  Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 0,5 εκατ. το 2022 μειωμένα κατά € 10,9 εκατ. έναντι του 2021, επηρεασμένα σημαντικά από τις αυξήσεις τιμών πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, που σχετίζονται με κινήσεις αναδιάρθρωσης του οργανισμού σε διοικητικό και παραγωγικό επίπεδο.

  Οι εξαγωγές της εταιρείας συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών παρουσιάζοντας αύξηση σε τζίρο κατά περίπου 17,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω βελτιστοποίησης της απόδοσης σε βασικές χώρες δραστηριοποίησης με νέα προϊόντα, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος, αλλά και λόγω δυναμικής εισόδου σε νέες υποσχόμενες αγορές, όπως η Ισπανία.

  Κλάδος Εστίασης

  Ο Κλάδος Εστίασης της Vivartia, βαθιά επηρεασμένος την περασμένη περίοδο από τη διετή υγειονομική κρίση, παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών του στη χρήση 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 219,1 εκατ. έναντι της χρήσης 2021 (€ 143,6 εκατ.).

  Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 23,5 εκατ. το 2022 σημαντικά αυξημένα κατά € 9 εκατ. έναντι του 2021 (€ 14,5 εκατ.) συμπεριλαμβανομένου και του ΔΠΧΑ 16.

  Η διοίκηση του Ομίλου διαχειρίστηκε τις προκλήσεις με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας παράλληλα το στρατηγικό της πλάνο με βάση τους δύο κάτωθι κεντρικούς άξονες:

  – Την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, μέσα από τα διαφορετικά concepts, που έχει αναπτύξει και τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών,

  – Την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος franchise με τη μεταφορά σημαντικού αριθμού ιδιόκτητων καταστημάτων – κυρίως everest – σε νέους επενδυτές, διατηρώντας κατά κύριο λόγο την ιδιοκτησία των flagship σημείων, καθώς και των σημείων εντός των κλειστών αγορών και των σημείων ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (travel business),

  ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της προϊοντικής καινοτομίας και της ψηφιακής ανάπτυξης των σημάτων.

  Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 σημειώνεται μία σταδιακή βελτίωση του κλίματος στην αγορά παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες λόγω της μειωμένης διαθέσιμης δαπάνης των νοικοκυριών και της αύξησης των επιτοκίων.

  Η Διοίκηση της Vivartia, τονίζει ότι έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου των εταιρειών της και κατά συνέπεια την ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής τους θέσης, μέσα από στοχευμένες στρατηγικές και επενδυτικές κινήσεις που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ομίλου δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Διαβάστε επίσης: 

  Mytilineos: Έκτακτη ΓΣ για τις νέες δραστηριότητες

  Biogen: Εξαγοράζει την Reata έναντι 7,3 δισ. δολαρίων

  P&G: Στα $20,55 δισ. σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις τριμήνου  ΣΧΟΛΙΑ