• Business

  Vivartia: Στο κατώφλι των 700 εκατ. ευρώ με οδηγό την εστίαση

  • Άννα Διανά
  Θανάσης Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Vivartia

  Θανάσης Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Vivartia


  Με «οδηγό» την εστίαση  ο όμιλος Vivartia, του αμερικανικού fund CVC Capital, έφτασε πέρυσι τις πωλήσεις του στο κατώφλι των 700 εκατ. ευρώ.

  Ο κλάδος της εστίασης Goody’s- Everest συνεισέφερε διπλάσιο πρόσθετο τζίρο από τον κλάδο των γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων λαχανικών, στα συνολικά έσοδα του ομίλου, τα οποία ανήλθαν στα 682,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 26,8%.

  Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022,  που δημοσιεύτηκαν χθες, ο  όμιλος, υπό τον Θανάση Παπανικολάου, σε μια δύσκολη χρονιά με έντονες πληθωριστικές πιέσεις κατάφερε να αυξήσει τα EBIDTA κατά 5,2% (συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΧΑ 16)  και τα οποία ανήλθαν σε 52,3 εκατ. έναντι 49,7 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση 2021.

  «Αδύναμος κρίκος» ο κλάδος των γαλακτοκομικών

  Αδύναμος κρίκος για τον όμιλο αναδείχτηκε ο κλάδος των γαλακτοκομικών που αύξησε μεν τον τζίρο και μερίδια αγοράς σε κάποιες κατηγορίες ωστόσο το αποτέλεσμα σε επίπεδο EBITDA διαμορφώθηκε σε  500.000 ευρώ  το 2022 μειωμένα κατά  10,9 εκατ. ευρώ έναντι του 2021 εξαιτίας των αυξήσεων των τιμών πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με κινήσεις αναδιάρθρωσης του οργανισμού σε διοικητικό και παραγωγικό επίπεδο.

  Τόσο ο κλάδος της εστίασης όσο και των κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών αύξησαν τον τζίρο σε αξία και βελτίωσαν τα EBITDA συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων του ομίλου ωστόσο το καθαρό αποτέλεσμα παραμένει αρνητικό με τη Vivartia να εμφανίζει ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους  9,7 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2022, έναντι ζημιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  1,7 εκατ. ευρώ κατά το 2021.

  Μείωση δανεισμού

  Tα χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά την μειώθηκαν στα  48,9 εκατ. έναντι , μείωση η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση,  οφείλεται στη μεταβολή των διαθεσίμων του κλάδου γαλακτοκομικών καθότι, την 31/12/2021, τα διαθέσιμα του εν λόγω κλάδου περιλάμβαναν και τη διακοπείσα δραστηριότητα και είχαν αυξηθεί σημαντικά από την πώληση της συμμετοχής του στην συγγενή εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ ενώ εντός της χρήσης 2022 ο Κλάδος Γαλακτοκομικών πραγματοποίησε την εξαγορά της νέας θυγατρικής εταιρείας ΔΑΝΙΗΛ ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

  Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31/12/2022 ανήλθε σε  414,9 εκατ. ευρώ έναντι  425,9 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2021, μειωμένος κατά 11,0 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δόσεων των κοινοπρακτικών δανείων του Ομίλου.

  Κατά την περσινή χρήση μειώθηκε κατά 580 άτομα αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στον όμιλο. Ειδικότερα, έως τις 31/12/2022 ο συνολικός αριθμός εργαζόμενων ήταν 4.865 άτομα έναντι  5.445 εργαζομένων το 2021. Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταβίβαση καταστημάτων Goody’s Everest σε franchisees.

  Αύξηση μεριδίων αγοράς για ΔΕΛΤΑ

  Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον τζίρο διατηρεί ο κλάδος των γαλακτοκομικών. Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του κλάδου γαλακτοκομικών κατά την χρήση 2022 αυξήθηκαν κατά 15,8% και διαμορφώθηκαν σε € 263,0 εκατ. έναντι € 227,0 εκατ. το 2021.

  Πάντως, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις ο κλάδος διατήρησε τα ηγετικά μερίδια αγοράς του σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται ενώ σε αρκετές κατηγορίες που παρουσιάζουν μείωση σε όγκο αλλά αύξηση σε αξία, όπως το φρέσκο γάλα, το στραγγιστό γιαούρτι και το τσάι, η ΔΕΛΤΑ πέτυχε μεριδιακή ανάπτυξη σε όγκο εντός του 2022, ενώ στη κατηγορία των φυτικών ροφημάτων που η αγορά παρουσίασε μείωση τόσο σε όγκο όπως και σε αξία, η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε διψήφια μεριδιακή ανάπτυξη και σε όγκο και σε αξία, αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών που υλοποιήθηκαν εντός του 2022.

  Οι εξαγωγές της εταιρείας συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών παρουσιάζοντας αύξηση σε τζίρο κατά περίπου 17,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω βελτιστοποίησης της απόδοσης σε βασικές χώρες δραστηριοποίησης με νέα προϊόντα όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος, αλλά και λόγω δυναμικής εισόδου σε νέες υποσχόμενες αγορές όπως η Ισπανία.

  Σημαντική η αύξηση των εξαγωγών

  Το 2022 ο Κλάδος Κατεψυγμένων κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 20,0% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 205,5 εκατ. το 2022 έναντι € 171,3 εκατ. το 2021. Λειτουργώντας σε μια αγορά η οποία για πρώτη φορά μετά το 2016, παρουσίασε μείωση σε όγκο κατά 1,3% και χαρακτηρίστηκε από την έντονη στροφή προς την ιδιωτική ετικέτα, οι εταιρείες του Κλάδου Κατεψυγμένων κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση και παρουσίασαν οριακές απώλειες σε όγκο στις κατηγορίες των λαχανικών και των κατεψυγμένων ζυμών, ενώ παρουσίασαν αύξηση στην κατηγορία των φρέσκων σαλατών.

  Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 28,6 εκατ. το 2022 αυξημένα κατά € 2 εκατ. (+7,7%) έναντι του 2021 (€ 26,6 εκατ.). Τα ΚΠΦΤΑ προ της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά € 2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 27,9 εκατ..

  Οι εξαγωγές κατά το 2022, αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 43,3%) σε σχέση με το 2021 και πλέον αντιπροσωπεύουν το 30,2% των πωλήσεων του Ομίλου. Αναλυτικά, η αύξηση στα κατεψυγμένα λαχανικά ήταν 4,7%, ενώ για τις καταψυγμένες ζύμες η αύξηση ανήλθε σε 48,7%. Το αποτέλεσμα αυτό, οφείλεται στην συνέχιση της ανάπτυξης των υφιστάμενων πελατών, τη συνεργασία με νέους πελάτες και την είσοδο σε νέες αγορές, ενδυναμώνοντας την παρουσία του ομίλου σε άνω των 42 χωρών.

  Στο +52,6% ο κλάδος της εστίασης

  Ο Κλάδος Εστίασης της Vivartia, βαθιά επηρεασμένος από την διετή συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, παρουσίασε ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών του στη χρήση 2022 κατά € 75,5 εκατ. (52,6%), ο οποίος διαμορφώθηκε σε € 219,1 εκατ. έναντι της χρήσης 2021 (€ 143,6 εκατ.). Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε € 23,5 εκατ. το 2022 σημαντικά αυξημένα κατά € 9 εκατ. έναντι του 2021 (€ 14,5 εκατ.) συμπεριλαμβανομένου και του ΔΠΧΑ 16. Τα ΚΠΦΤΑ προ της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά € 9,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε € 15,3 εκατ..

  Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις η διοίκηση του Ομίλου διαχειρίστηκε τις προκλήσεις με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, υλοποιώντας παράλληλα το στρατηγικό της πλάνο με βάση τους κάτωθι δύο κεντρικούς άξονες:

  o Την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, μέσα από τα διαφορετικά concepts που έχει αναπτύξει και τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών,

  o την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος franchise με τη μεταφορά σημαντικού αριθμού ιδιόκτητων καταστημάτων – κυρίως everest – σε νέους επενδυτές, διατηρώντας κατά κύριο λόγο την ιδιοκτησία των flagship σημείων, καθώς και των σημείων εντός των κλειστών αγορών και των σημείων ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (travel business), ενώ παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της προϊοντικής καινοτομίας και της ψηφιακής ανάπτυξης των σημάτων.

  Διαβάστε επίσης

  Vivartia: Άλμα στις πωλήσεις κατά 26,8% – Αύξηση EBITDA κατά 5,2%

  Δωδώνη-Δέλτα γίνονται ένα – Τα σχέδια του CVC

  Vitex: Διψήφια ανάπτυξη και συγκράτηση κερδοφορίας  ΣΧΟΛΙΑ