Χάρης Δαυίδ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Frigoglass ΑΒΕΕ σε συνέχεια της από 23.10.2017 απόφασης του Δ.Σ. της...