ΑΓΟΡΕΣ

Frigoglass: Χάνει τον έλεγχο η πλευρά Δαυίδ, το πάνω χέρι στους ομολογιούχους

Χάρης Δαυίδ, Πρόεδρος Frigoglass

Χάρης Δαυίδ, Πρόεδρος Frigoglass


Οι ομολογιούχοι φαίνεται να παίρνουν το πάνω χέρι στην Frigoglass, αφού η πλευρά Δαυίδ χάνει τον έλεγχο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα την Πέμπτη το Χ.Α., μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέστειλε τη διαπραγμάτευση της μετοχής της Frigoglass.

Από τη χθεσινή ανακοίνωση της Frigoglass, παρότι δεν ήταν σαφής, προκύπτει ότι δεν πληρώθηκε η δόση του ομολογιακού και τα funds και οι ομολογιούχοι που είχαν χρηματοδοτήσει πήραν τον έλεγχο της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση, «η αρχική ημερομηνία λήξης των Ενδιάμεσων Ομολογιών ήταν στις 11 Ιανουαρίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία λήξεως στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Η Frigoinvest Holdings B.V. (“FHBV”) και η Frigoglass Finance B.V., εκδότριες των Ενδιάμεσων Ομολογιών, δεν αποπλήρωσαν το κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους τόκους των Ενδιάμεσων Ομολογιών το οποίο κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Το γεγονός αυτό αποτελεί Γεγονός Καταγγελίας (Event of Default) στο πλαίσιο της πράξης έκδοσης των Ενδιάμεσων Ομολογιών και αυτό το Γεγονός Καταγγελίας απαιτείται για την έναρξη υλοποίησης της Συναλλαγής.

Μετά τη λήξη των Ενδιάμεσων Ομολογιών, η Επιτροπή Ομολογιούχων αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει την υλοποίηση της Συναλλαγής μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της FHBV.

Επίσης, η Frigoglass και η Επιτροπή Ομολογιούχων, μεταξύ άλλων, βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις αναφορικά με

(i) τη μεταβίβαση προς την FHBV ή/και θυγατρικές της σχεδόν του συνόλου του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης και μετέπειτα και

(ii) τη διατήρηση από τη Frigoglass ενός έμμεσου μειοψηφικού ποσοστού στην FHBV μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης.

Η διοίκηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 είχε αναφέρει πως η εταιρεία και μία επιτροπή απαρτιζόμενη από την πλειοψηφία των κατόχων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους 260 εκατ. ευρώ λήξεως 2025 αναμένεται να συμφωνήσουν επί μίας σύμβασης υποστήριξης το συντομότερο δυνατόν.

Η Συμφωνία Υποστήριξης περιλαμβάνει δέσμευση για τη χορήγηση ενδιάμεσης προνομιακής χρηματοδότησης ύψους 30 εκατ. ευρώ και πάγωμα των υποχρεώσεων καταβολής του επιτοκίου για το 2023 των Ομολογιών λήξεως 2025 με σκοπό τη γεφύρωση βραχυπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης και τη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων μας και υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων.

Τότε δεν είχε γίνει κάποια αναφορά για απώλεια περιουσιακού στοιχείου.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2022 γίνεται αναφορά για τις ομολογίες λήξεως 2025 ως εξής: Ποσό 165 εκατ. από τις Ομολογίες Λήξεως 2025 θα αναδιαρθρωθούν.

Οι Αναδιαρθρωμένες Ομολογίες θα λήξουν σε πέντε έτη από την Ημερομηνία Υλοποίησης, και o το υπόλοιπο των Ομολογιών Λήξεως 2025 θα ανταλλαγεί με το 100% του pro forma κεφαλαίου της Frigoinvest Holdings B.V., και θα κατέχεται από ένα όχημα ειδικού σκοπού.

Η Frigoglass θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμφωνήσει με την Επιτροπή Ομολογιούχων, στο κατάλληλο χρονικό σημείο, ότι το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της θα αποκτηθεί ή αναληφθεί (αναλόγως) από νομικό πρόσωπο το οποίο θα ελέγχεται ή θα υποδειχθεί από το Όχημα Ειδικού Σκοπού των Ομολογιούχων, ανέφερε τότε η ανακοίνωση.

Στις 19 Ιανουαρίου έδινε ενημέρωση και για τις πωλήσεις του 2023 και τα εκτιμώμενα EBITDA, χωρίς να αναφέρει κάτι για απώλεια περιουσιακού στοιχείου.

Έτσι η μετοχή από τα 0,09 ευρώ πήγε στα 0,15 ευρώ, για να έρθουμε στις 2/2 όπου ανακοινώθηκε αύξηση των νέων ομολογιών μέχρι τα 75 εκατ. ευρώ από 65 εκατ. ευρώ και μείωση στα 150 εκατ. ευρώ από 165 εκατ. ευρώ των αναδιαρθρώμενων ομολογιών, χωρίς όμως πάλι να μαθαίνουμε κάποια άλλη λεπτομέρεια για μεταβίβαση περιουσίας.

Χθες αναφέρεται ότι η Frigoinvest Holdings θα αναλάβει το σύνολο σχεδόν του ενεργητικού της Frigoglass και το σύνολο των υποχρεώσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας και με τη Frigoglass να διατηρεί μειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία».

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο: Μέχρι 10% το limit up για τις μαζεμένες μετοχές (π.χ. Τρ. Αττικής), διόρθωση στις τράπεζες και τα blue chips

Goldman Sachs: Η ΕΚΤ «πατάει γκάζι» στις αυξήσεις των επιτοκίωνΣΧΟΛΙΑ