• ΑΓΟΡΕΣ

  Frigoglass: Πού το πάει ο Χάρης Δαυίδ με το reverse split και τον συμψηφισμό ζημιών

  WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
  Χάρης Δαυίδ, Frigoglass

  Χάρης Δαυίδ, Frigoglass


  Την προσοχή της αγοράς τράβηξε η απόφαση της  Frigoglass να συγκαλέσει για τις 14 Δεκεμβρίου έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα το reverse split της μετοχής και ταυτόχρονα τη μείωση της ονομαστικής αξίας της για την απόσβεση ζημιών παρελθόντων ετών και το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη ζημιών μελλοντικών χρήσεων.

  Είναι γνωστό πλέον ότι η Frigoglass δεν έχει… αντικείμενο, από τη στιγμή που όλα της τα περιουσιακά στοιχεία πέρασαν στους ομολογιούχους της μετά από αθέτηση συμφωνίας πληρωμής τόκων.

  Αυτό συνέβη στις 27 Απριλίου του 2023 και λίγες μέρες μετά έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε ο κ. Γ. Π. Λεβέντης, εκ των ιδρυτών της εταιρείας από την θέση του αντιπροέδρου. Έκτοτε ένα μυστήριο καλύπτει την εταιρεία Frigoglass με δραστηριότητα και εργοστάσια από την Ρουμανία μέχρι την Νιγηρία (σ.σ. χώρα από την οποία ξεκίνησαν οι κ.κ. Δαυίδ και Λεβέντης).

  Δεν υπάρχει εικόνα ούτε για τα οικονομικά αποτελέσματα. Ανατρέχοντας στα αποτελέσματα 6μήνου, η Frigoglass εξηγεί στην οικονομική της έκθεση ότι μετά τη λήξη των Ενδιάμεσων Ομολογιών στις 28 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή Ομολογιούχων ξεκίνησε την υλοποίηση της αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V.FHBV»), η οποία ολοκληρώθηκε στις 27 Απριλίου 2023.

  Κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης, η κυριότητα της FHBV (και καθεμιάς από τις θυγατρικές της) μεταβιβάστηκε σε μια οντότητα στην οποία οι Ομολογιούχοι (ή συνδεδεμένα μέρη με αυτούς) κατέχουν έμμεσα μερίδιο 85% («Frigo DebtCo PLC»). Δηλαδή, η FHBV και οι θυγατρικές της ελέγχονται από την Frigo DebtCo PLC.

  Μετά την υλοποίηση της Συναλλαγής, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. δεν παρουσιάζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις 27 Απριλίου 2023 και έπειτα. Η εταιρεία απέκτησε στις 27 Απριλίου 2023 ποσοστό 15% του κεφαλαίου της εταιρείας Frigo DebtCo PLC, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της FHBV.

  Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιορίζονται σε αυτές μιας εταιρείας συμμετοχών σχετικά με το 15% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Frigo DebtCo PLC, με το υπόλοιπο 85% του ανακεφαλαιοποιημένου ομίλου να κατέχεται από πρώην Ομολογιούχους (ή συνδεδεμένα μέρη με αυτούς).

  Δηλαδή στο χρηματιστήριο είναι σήμερα εισηγμένη μία εταιρεία χωρίς τα εργοστάσιά της και τις μονάδες παραγωγής της, οι οποίες υπάγονται σε μία Τρίτη εταιρεία, την οποία έχουν οι δανειστές της, την Frigo DebtCo και στην οποία η Frigoglass έχει συμμετοχή 15% και οι πρώην ομολογιούχοι το 85%.

  Οπότε η κίνηση για το  reverse split, βάζει σε σκέψεις την αγορά, ως προς τη σκοπιμότητα ή ως προς τις προθέσεις της πλευράς Δαυίδ που εκπροσωπείται από τον κ. Χάρη Δαυίδ, δεδομένου ότι πλέον το αντικείμενο της Frigoglass πλέον , όπως τονίζεται στην οικονομική έκθεση του ά 6μήνου, ως εταιρεία συμμετοχών.

  Στις 28 Μαρτίου ο κ. Χάρης Δαυίδ ανέφερε προς τους μετόχους της Frigoglass, «καμία επιλογή και καμία απόφαση δεν ήταν εύκολη για εμάς που επενδύσαμε και πιστέψαμε στην εταιρεία. Η λύση είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να βρεθεί και προσφέρουν μία βιώσιμη προοπτική για τα επόμενα χρόνια».

  Διαβάστε επίσης

  Frigoglass: Εκτακτη ΓΣ για reverse split και κάλυψη ζημιών

  Frigoglass: Εγκαίνια νέου εργοστασίου επαγγελματικών ψυγείων στη Ρουμανία

  Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της Frigoglass – Μαμουλής: Ενισχύουμε την οικονομική μας ευρωστία  ΣΧΟΛΙΑ