Αντώνης Λιάκος

** Να τα μας… Αρχίζει η Αριστερά να βάζει στο στόχαστρο εργαζόμενους χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αρχίσανε...