• Αγγελος Μιχαλόπουλος

    Τα δανεικά της Intrakat, το μήνυμα της ΕΚΤ στο ΜΜ, ποιος είναι ο Ανδρεάδης της Attica Bank, γιατί η Goldman ανεβάζει το Αλουμίνιο στις 5.000 δολ. και ένα κουΐζ με επιχειρηματικό και εφοπλιστικό ενδιαφέρον

    Τις μεγάλες στιγμές που ζει ο τραπεζικός κλάδος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, τις οφείλει σε μια πρόσφατη εσωτερική αλλαγή...