αερομεταφορές

Η UTC παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης που καλύπτει ένα κενό στην αγορά λειτουργώντας και με κριτήρια «εθνικού μεταφορέα»