ξενοδοχείο

Η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) ιδιοκτησία κατά 100% της οικογένειας Ευμορφίδη (βασική μέτοχος και στη...