σύμβαση

Κανονικά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από τις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική...

Νέα δεδομένα βάζει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΟΤΟΕ και των εκπροσώπων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών η νέα...

H BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 22 Φεβρουαρίου 2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της από 16 Ιουλίου 2018 απόφασης του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  προχώρησε  στις  19  Ιουλίου  2018  σε  σύναψη  προγράμματος  εκδόσεως κοινού  ομολογιακού  δανείου  μετά  συμβάσεων  καλύψεως  και  πρωτογενούς ...

  • 1
  • 2