Business

ΟΠΑΠ: Τι απάντησε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη νέα δεκαετή σύμβαση

  • NewsRoom
Ο CEO του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας

Γιαν Κάρας, CEO ΟΠΑΠ


Ο ΟΠΑΠ  κατόπιν του από 15.01.2021 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων και σε συνέχεια των από:
– 01.04.2020 δημοσιευθείσας Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2019,
– 16.10.2020 Ενημερωτικού Δελτίου Κοινού Ομολογιακού Δανείου και
– 25.11.2020 Δελτίου Τύπου οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020 της Εταιρίας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα ακόλουθα:

α. Σχετικά με τούς οικονομικούς όρους που ίσχυαν μέχρι 12.10.2020 σε σύγκριση με τους οικονομικούς όρους που ισχύουν από 13.10.2020 και εντεύθεν, σημειώνεται ότι:

Mε τη διάταξη του άρθρου δεύτερου παρ. 1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’/12.11.2012) προβλέφθηκε συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου 30% στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασής της με το Ελληνικό Δημόσιο ως τροποποιηθείσα ισχύει, εξαιρετικά έως την 12.10.2020. Με την παρ. 9 του προαναφερθέντος άρθρου του Ν. 4093/2012 ορίστηκε ότι η ισχύς της ρύθμισης αυτής άρχεται από 1.1.2013.

Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 50 παρ. 5 του Ν. 4002/2011, όπως ίσχυε μετά το Ν. 4093/2012, τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 56 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’/27.5.2016), με το οποίο η εν λόγω συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου αυξήθηκε αναδρομικά από 1.1.2016 από 30% σε 35% επί των μικτών κερδών του κατόχου της άδειας.

Στις 13.10.2020 ετέθη σε ισχύ η από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη η οποία συνήφθη μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ, και με την οποία προβλέφθηκε η παράταση για δέκα (10) έτη (ήτοι, 13.10.2020 – 12.10.2030) της από 15.12.2000 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής η “Πρόσθετη Πράξη”) και καθορίστηκε  συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου σε 30% επί του μικτού κέρδους των παιγνίων.

β. Σχετικά με τις εκτιμώμενες οικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από την Πρόσθετη Πράξη, σημειώνεται ότι :

Από τις 13.10.2020 και έπειτα, η εταιρεία θα καταγράφει ποσοστό εισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου ίσο με 30% επί του μικτού κέρδους των παιγνίων στην αντίστοιχη γραμμή της Κατάστασης Αποτελεσμάτων “Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές”. Επίσης, ο ΟΠΑΠ θα αναγνωρίζει ως έσοδο, πάνω από την γραμμή των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το ποσό που έχει προπληρώσει (και αντιστοιχεί σε αξία ίση με 1.831εκ. συνολικά ή 183,1εκ. σε ετήσια βάση) προσαρμοσμένο για την επίδραση της εταιρικής φορολογίας.

Κάτω από την γραμμή των EBITDA, ο ΟΠΑΠ θα καταγράφει τόσο την απόσβεση της δαπάνης του πρόσθετου ανταλλάγματος (ήτοι €375εκ. συνολικά ή €37,5εκ. σε ετήσια βάση) όσο και τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάση του εκάστοτε ισχύοντος φορολογικού συντελεστή (επί του παρόντος 24%).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Πρόσθετη Πράξη, στο τέλος της δεκαετούς περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκκαθάριση υπολογίζοντας το σωρευτικό δεκαετές ποσό της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων (30%), προσαρμοσμένο για την επίδραση της εταιρικής φορολογίας, έναντι του πραγματικού πληρωθέντος ποσού εισφοράς επί των καθαρών εσόδων για την ίδια περίοδο και του ποσού των 1,831 δισ. ευρώ.

Η εν λόγω εκκαθάριση ενδέχεται να καταλήξει σε πληρωμή ποσού εκατέρωθεν (Ελληνικού Δημοσίου ή ΟΠΑΠ Α.Ε.), ανάλογα με την διαφορά που θα προκύψει από τον παραπάνω υπολογισμό. Τέλος, η εταιρεία θα παρέχει περαιτέρω ενημέρωση σχετικά την Πρόσθετη Πράξη και τις οικονομικές επιπτώσεις με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2020 και την αντίστοιχη τηλεδιάσκεψη στα τέλη Μαρτίου 2021.ΣΧΟΛΙΑ