Business

Ξεκινάει το ελεύθερο WiFi – Έπεσαν οι τελικές υπογραφές από ΟΤΕ-Nova-Vodafone

Χάρης Μπρουμίδης (Vodafone) - Μιχάλης Τσαμάζ (ΟΤΕ) - Παναγιώτης Γεωργιόπουλος (Nova)

Χάρης Μπρουμίδης (Vodafone) – Μιχάλης Τσαμάζ (ΟΤΕ) – Παναγιώτης Γεωργιόπουλος (Nova)


Στην τελική ευθεία μπαίνει μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, το «πολύπαθο» έργο του ελεύθερου WiFi στους δημόσιους χώρους ανά την επικράτεια της χώρας, το οποίο μένει… ανοιχτό από το 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες έπεσαν οι τελικές υπογραφές της Συμφωνίας-Πλαίσιο από τους αναδόχους που έχουν οριστεί για την υλοποίηση του έργου και εντός 15 ημερών θα γίνει νέος διαγωνισμός από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την κατοχύρωση των γεωγραφικών περιοχών σε κάθε έναν από αυτούς.

Ήδη από το 2021, προσωρινοί ανάδοχοι για την διεκπεραίωση του έργου, το οποίο σαν ιδέα υπάρχει από εποχή Αντώνη Σαμαρά (το είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2013), είχαν οριστεί ο ΟΤΕ, η Nova και η κοινοπραξία Vodafone – Cosmos Business Systems. Πριν από ένα μήνα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης είχε καλέσει τους τρεις αναδόχους να προσέλθουν για να υπογράψουν τις τελικές συμβάσεις, κάτι που έγινε πριν από μερικές ημέρες, όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία, φέρνοντας έτσι το έργο ένα βήμα πιο κοντά στην τελική υλοποίησή του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται στα 18,5 εκατ. ευρώ ενώ προβλέπεται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης έχουν ήδη υποδειχθεί από τους Δήμους και ενδεικτικά θα είναι xώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων και σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, ειδικά σε αυτές που παρατηρείται υστέρηση, αλλά και η προστιθέμενη αξία που θα προσφέρει η δωρεάν αυτή πρόσβαση στις διάφορες αναπτυξιακές δραστηριότητες της κάθε περιοχής.

Τι προβλέπει το έργο

Όπως προβλέπει η σύμβαση, αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια.

Για την ακρίβεια, το WiFi4GR (όπως ονομάζεται το έργο για το ελεύθερο WiFi) προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Εκτιμάται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.

Η δράση είναι συμπληρωματική της αντίστοιχης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο WiFi4EU, με την οποία παρέχεται δωρεάν σύνδεση WiFi σε πολίτες και επισκέπτες σε δημόσιους χώρους δήμων της Ε.Ε. και έχει σκοπό να καλύψει τους δήμους οι οποίοι δεν θα ενταχθούν στο έργο της Ε.Ε. ή να καλύψει επιπλέον σημεία ασύρματης πρόσβασης των δήμων που θα ενταχθούν στο WiFi4EU.

Τα σημεία εγκατάστασης και η «δουλειά» των αναδόχων

Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνουν χώρους συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η κατανομή τους σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα εγκαταστήσουν οι ανάδοχοι σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι ανάδοχοι (ΟΤΕ, Nova, και η κοινοπραξία Vodafone – Cosmos Business Systems) ωστόσο θα αναλάβουν πέρα από την εγκατάσταση και την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Στα πλαίσιο του έργου οι ανάδοχοι θα πρέπει να εγκαταστήσουν και να παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των σημείων ασύρματης πρόσβασης (access points), των Σημείων Συγκέντρωσης (ΣΣ), καθώς και του λοιπού απαιτούμενου εξοπλισμού σε κάθε μια από τις περιοχές που θα υλοποιηθεί σημείο ασύρματης πρόσβασης όπως αυτές θα προσδιοριστούν στις προσκλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των εκτελεστικών συμβάσεων και όπως αυτές ενδεχομένως να επικαιροποιηθούν κατά την πρώτη φάση υλοποίησης των επιμέρους υποέργων.

Επίσης θα εγκαταστήσουν και παραδώσουν σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των νέων συστημάτων, υποδομών και υπηρεσιών όπως αυτά θα καθοριστούν κατά την υλοποίηση των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων και θα παρέχουν υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του συνόλου του δικτύου και του εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια του έργου.

Διαβάστε επίσης:

Κ. Πιερρακάκης: Τα έργα των 100 εκατ. ευρώ στο παρά πέντε των εκλογών

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Προχωρά η χαρτογράφηση του δικτύου επικοινωνιών

Τσαμάζ (ΟΤΕ): Η στροφή στην τεχνολογία και στα έργα πληροφορικής που αλλάζει τις πηγές των εσόδωνΣΧΟΛΙΑ