ΣΕΝΑΒΙ

Με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας(Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.), τον πρόεδρο Βασίλη Κανακάκη και τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Φανουργάκη, συναντήθηκε ο υφυπουργός...

Συνθήκες ευθείας σύγκρουσης μεταξύ Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιώς (Σ.Ε.Π.), Cosco και Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) με τους Έλληνες επιχειρηματίες της...