F

Ναυτιλία

Νέα κόντρα Cosco με ναυπηγοεπισκευαστές – Η Ρυθμιστική Αρχή δικαιώνει τους επιχειρηματίες της Ζώνης

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
ΟΛΠ


«Πόντος για τους ναυπηγοεπισκευαστές».

Με περιγραφή αγώνα τένις, θα μπορούσε να περιγράψει κανείς την ανοιχτή, και σε πολλά μέτωπα, κόντρα των εργοδοτικών ενώσεων της ναυπηγοεπισκευής με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, με «έπαθλο» την λεγόμενη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

Αυτή τη φορά οι επιχειρηματίες της επισκευής πλοίων, μετά από απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κέρδισαν το δικαίωμα να μην πληρώνουν τέλη για τα επαγγελματικά οχήματα που εισέρχονται στην Ναυπηγοεπισκαυτική Ζώνη, όπως μέχρι σήμερα πράττει η διοίκηση του μεγάλου λιμανιού.

Μία «κόντρα» που κρατάει χρόνια, εκτείνεται σε πολλά επίπεδα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη πρόθεση του βασικού μετόχου του ΟΛΠ, την κινεζική Cosco, να πάρει άδεια ναυπηγείου και να αλλάξει τον χαρακτήρα της περιοχής των επισκευών πλοίων, να δημιουργήσει μητρώο ναυπηγοεπισκευαστών, να πάρει ένα κομμάτι που σήμερα γίνονται εργασίες σε πλοία, για να το μετατρέψει σε Car Terminal, καθώς και το δικαίωμα διαχείρισης των αποβλήτων της επισκευής πλοίων.

Τα τέλη διέλευσης

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μετά από καταγγελία των εργοδοτικών ενώσεων του κλάδου, αποφάσισε ομόφωνα ότι:

-η αμοιβή χρήσης λιμένα για κάθε είσοδο αυτοκινήτων που προβλέπει η διάταξη της παρ. 7 του 3ου Ειδικού Τιμολογίου για τις φορτοεκφορτώσεις ειδών τροφοδοσίας και λοιπών εφοδίων πλοίων, δεν περιλαμβάνει την είσοδο αυτοκινήτων που πρόκειται να εκτελέσουν ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Επίσης αναφέρει ότι «η ερμηνεία ότι το προβλεπόμενο ημερήσιο αδιαίρετο δικαίωμα χρήσης λιμένος και εκτέλεσης εργασιών ιδιωτικών γερανών, κατ’ άρθρον 8 του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π.», δεν καταλαμβάνει αυτοκίνητα με την πρόσθετη διάταξη για την φορτοεκφόρτωση υλικών για τη διενέργεια ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών».

Τι υποστηρίζουν

Στην καταγγελία τους, οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών Ενώσεων της ναυπηγοεπισκευής επισήμαναν: «οι χρεώσεις αυτές επιβάλλονται και αφορούν τον πλοιοκτήτη και όχι τα συνεργεία επισκευής» καθώς και ότι «η χρέωση εισόδου των οχημάτων επιβάλλεται για κάθε μία είσοδο του ίδιου οχήματος σε χώρο επισκευής, ακόμα και εάν το ίδιο όχημα εισέρχεται πολλές φορές στο χώρο και μάλιστα ακόμη και στις περιπτώσεις που εισέρχεται κενό φορτίου».

Περαιτέρω, αναφέρουν ότι οι χρεώσεις εισόδου των οχημάτων στους χώρους επισκευής πλοίων ισχύουν κατά παράβαση των Κανονισμών της ΟΛΠ ΑΕ, καθώς και ότι επιβλήθηκαν το πρώτον από την ιδιωτικοποιημένη Ο.Λ.Π. Α.Ε., αφού κατά το παρελθόν ουδέποτε είχαν ισχύσει αντίστοιχες χρεώσεις. Επιπροσθέτως, καταλήγουν ότι οι χρεώσεις είναι υπέρμετρες και επιβάλλονται παράνομα και καταχρηστικά στα συνεργεία των ναυπηγοεπισκευαστών διότι δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 7 των Ειδικών Τιμολογίων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που αφορά σε φορτοεκφορτώσεις ειδών τροφοδοσίας και λοιπών εφοδίων πλοίων, καθώς και παραδόσεις εμπορευμάτων και λοιπών ειδών σε πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών και ως εκ τούτου παραβιάζεται από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. το άρθρο 9 της Σύμβασης Παραχώρησης.

Από τη πλευρά του ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά υποστήριξε ότι : «το σύστημα χρέωσης (τρόπος χρέωσης, υπόχρεοι προς πληρωμή και κατηγορίες οχημάτων) εκ των ανωτέρω Κανονισμών δεν είναι αντίθετο με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και το Ν. 4404/2016 ενώ και η επιβολή των αναφερόμενων τελών ίσχυαν προ της ιδιωτικοποίησης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και ειδικότερα ο μεν Κανονισμός και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ΟΛΠ ΑΕ ισχύει από 1.4.2011, ο δε Κανονισμός Ειδικά Τιμολόγια, από 29.04.2013».

Περαιτέρω, ανέφερε ότι: «είναι προσδιορισμένο στους Κανονισμούς σε ποιες περιπτώσεις είναι υπόχρεος ο πλοιοκτήτης και σε ποιες οι εταιρείες επισκευής και οι τρίτοι ενώ, όσον αφορά στην ειδική χρέωση 35% αυτή συνιστά χρέωση ποσοστού 35% επί του ημερήσιου μισθώματος για τη χρήση της δεξαμενής για εκάστη ημέρα και καταβάλλεται από τον υπόχρεο καταβολής των αντίστοιχων χρεώσεων για το πλοίο.

Επί του ισχυρισμού του ΣΕΝΑΒΙ ότι «η εκμίσθωση Ν/Ε υποδομών από την Ο.Λ.Π.Α.Ε. για την εκτέλεση Ν/Ε εργασιών περιλαμβάνει και την μεταφορά στο χώρο εργασίας προσωπικού και των απαραιτήτων υλικών και μηχανημάτων», και προς τούτο «δεν προβλέπεται στον Κανονισμό της ΟΛΠ ΑΕ η επιβολή τέλους για τη μεταφορά προσωπικού, υλικών και μηχανημάτων στους επισκευαστικούς χώρους», η ΟΛΠ ΑΕ επισημαίνει ότι η «έννομη σχέση της μίσθωσης της λιμενικής υποδομής που αφορά στη χρήση της λιμενικής υποδομής διαφέρει από την έννομη σχέση επί της οποίας επιβάλλεται τέλος εισόδου για κάθε εισερχόμενο όχημα/μηχάνημα που αφορά στη διέλευση/είσοδο στο χώρο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης».

Επιπροσθέτως, η ΟΛΠ ΑΕ καθιστά σαφές ότι το δεκαπλάσιο του τέλους εισόδου προβλέπεται στην παρ. 7 του Ειδικού Τιμολογίου 3 του Κανονισμού ΟΛΠ ΑΕ “ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2019” και επιβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση μη πληρωμής του προβλεπόμενου τέλους.


ΣΧΟΛΙΑ