F

Ναυτιλία

Εξώδικο ΣΕΝΑΒΙ κατά παρέμβασης ΕΛΙΜΕ για τα απόβλητα των πλοίων


Ζητά από τον υπουργό Ναυτιλίας να μην ανακληθούν οι αποφάσεις ΡΑΛ και ΔΑΛ

«Βροχή πέφτουν» τα εξώδικα κατά των κινήσεων της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, από φορείς που εκπροσωπούν παραγωγικές τάξεις. Λίγες μέρες μετά το εξώδικο των Εφοδιαστών Πλοίων, που ζητούν να μην κάνει άνοιγμα ο κινεζικός ναυτιλιακός γίγαντας που ελέγχει μετοχικά το λιμάνι του Πειραιά, στους εφοδιασμούς πλοίων, σειρά πήραν οι ναυπηγοεπισκευαστές.

Με αφορμή επιστολή του προέδρου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ Άγγελου Καρακώστα στον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη, με την οποία, μετά τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, να ανακληθούν οι αποφάσεις των δύο Αρχών που αφορούν τα απόβλητα της ναυπηγοεπισκευής, ο Σύνδεσμος Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΝΑΒΙ) με εξώδικη δήλωσή του, προς τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη ζητά να μην γίνει δεκτό το αίτημα του προέδρου της ΕΛΙΜΕ, ο οποίος στο κείμενό του αναφέρεται σε περιπτώσεις που αφορούν τον ΟΛΠ.

Κάνουν επίσης λόγο για «αναρμοδιότητα» του προέδρου της ΕΛΙΜΕ να προχωρήσει σε μια τέτοια επιστολή, αφού δεν γίνεται αναφορά σε απόφαση του δ.σ. ή της γ.σ. της Ένωσης. Κύκλοι της ΕΛΙΜΕ πάντως ανέφεραν στο mononews ότι η επιστολή έχει την συναίνεση των μελών της ΕΛΙΜΕ, καθώς τέθηκε το θέμα τέθηκε στο προηγούμενο δ.σ.. Τονίζουν επίσης ότι εκτός του ΟΛΠ, έννομο συμφέρον έχει το λιμάνι της Ελευσίνας αλλά και το λιμενικό ταμείο Σύρου.

Οι διαφορές

Στην επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Καρακώστας ζητά τρία πράγματα. Πρώτων να ανακαλέσει την µε αριθµό 62/2018 απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, µε την οποία ακυρώθηκε ο διαγωνισµός της ΟΛΠ ΑΕ µε αντικείµενο την παροχή ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων πλοίων.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΝΑΒΙ «Κατά της ανωτέρω απόφασης είχε ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από την ΟΛΠ ΑΕ µε παρεµβαίνουσα την εταιρεία, η οποία έχει πλέον αµετάκλητα απορριφθεί µε την µε αριθµό Α1350/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Είναι πρόδηλο ότι ο Άγγελος Καρακώστας, µε την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΛΙΜΕ, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει µια απόφαση ανεξάρτητης αρχής, η οποία κρίθηκε αµετάκλητα νόµιµη από τα δικαστήρια.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για µια οποιαδήποτε τυχαία απόφαση, αλλά για µια απόφαση, η οποία σαφώς αναφέρει ότι διαγωνισµός, που προκήρυξε η ΟΛΠ ΑΕ, της οποίας διευθυντικό στέλεχος αποτελεί ο Άγγελος Καρακώστας, υπήρξε φωτογραφικός υπέρ µιας και µόνο εταιρείας. Επειδή είναι πρόδηλο ότι µια τέτοια απόφαση, η οποία κρίθηκε αµετάκλητα νόµιµη, δεν επιτρέπεται να ανακληθεί».

Δεύτερον ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ, ζητά να ανακληθούν οι µε αριθµό πρωτοκόλλου 6000/472/2018 και 6000/562/2018 αποφάσεις της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων, οι οποίες αφορούν στη δηµιουργία ενδεικτικού καταλόγου επιχειρήσεων για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων εργασιών ναυπηγοεπισκευής και στον καθορισµό πρότυπης αίτησης έκδοσης άδειας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων επισκευών πλοίων.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΝΑΒΙ, «με τις ανωτέρω νόµιµες διοικητικές πράξεις, η Δηµόσια Αρχή Λιµένων υλοποίησε όσα αναλυτικά ορίζονται στην µε αριθµό 1000.0/68210/2-8-2016 υπουργική απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία πλέον κλήθηκε αµετάκλητα νόµιµη µε την µε αριθµό Α2964/2020 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.

-Επειδή µε τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων και για όσο χρόνο της επιτράπηκε να τις εφαρµόσει επιτεύχθηκε µέχρι και υποπενταπλασιασµός του κόστους παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων επισκευής, με προφανές όφελος υπέρ της ανταγωνιστικότητας του κλάδου µας.

– Επειδή σύμφωνα µε το α. 128 παρ. 5 ν. 4389/2016 κατά των ανωτέρω πράξεων πράγματι επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή τους, επί της οποίας εκδίδεται απόφαση εντός δέκα (10) ηµερών. Άπρακτη πάροδος της εν λόγω προθεσµίας αποτελεί σιωπηρή απόρριψη της ασκηθείσας προσφυγής.

-Επειδή κατά των ανωτέρω πράξεων ασκήθηκαν πράγµατι ενδικοφανείς προσφυγές από την ΟΛΠ ΑΕ και την εταιρεία Αντιρυπαντική, οι οποίες έχουν ήδη απορριφθεί σιωπηρά από τον τότε υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Περαιτέρω, κατά της εν λόγω σιωπηρής απόρριψης ασκήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης.

Επομένως, το αίτημα ισοδυναμεί µε ωμή παρέμβαση σε µια εν εξελίξει δικαστική κρίση διοικητικών πράξεων».

Ως τρίτο θέμα στην επιστολή του ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ ζητά από τον κ. Υπουργό την ανάκληση της απόφασης της µε αριθμό 180/2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, µε την οποία, όπως υπογραμμίζει ο ΣΕΝΑΒΙ «κατόπιν δικής µας προσφυγής, κατέστη σαφές ότι τα µέλη µας έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να παραδίδουν τα απόβλητα επισκευής πλοίων σε πάροχο της δικής τους επιλογής χωρίς να υποχρεούνται να τα παραδώσουν στον µονοπωλιακό πάροχο της ΟΛΠ ΑΕ».

Ο ΣΕΝΑΒΙ υπογραμμίζει ότι ο κ. Καρακώσυτας «ζητά να ανακληθεί απόφαση ρυθμιστικής αρχής, χωρίς αυτή να έχει ακυρωθεί δικαστικά µε την οποία, κατόπιν επίμονης προσπάθειάς µας, τα µέλη µας ανέτρεψαν µια µονοπωλιακή πρακτική, που βασάνιζε για χρόνια τον κλάδο µας στο λιμάνι του Πειραιά», και προσθέτει ότι η προσπάθεια αυτή: «απέβη υπέρ της ανταγωνιστικότητας του κλάδου µας, ο οποίος αφενός δικαιώθηκε απέναντι σε συγκεκριµένες µονοπωλιακές επιδιώξεις, αφετέρου θωρακίστηκε απέναντι σε τυχόν µελλοντικές παρόµοιες επιδιώξεις άλλων ενδιαφερόµενων να πλουτίσουν σε βάρος του µεροκάµατου και του ιδρώτα των µελών µας».

Διαβάστε ακόμη:

Γιάννης Κούστας: 100 εκατ. δολάρια περισσότερα έσοδα το 2021 για την Danaos

Αριστείδης Αλαφούζος: Το συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν τα σύγχρονα δεξαμενόπλοια

Βασίλης Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Να ληφθεί ειδική μέριμνα προς όφελος των επιχειρήσεων κατά την εκτέλεση των έργων

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ