πληρώματα

Ελληνική ναυτιλία

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική πλοιοκτησία δεν είναι το εργατικό κόστος αλλά για το γεγονός ότι...

Περισσότερες από δώδεκα χώρες που διαθέτουν κρίσιμους ναυτιλιακούς κόμβους διεθνώς, συμφώνησαν να χαλαρώσουν τις απαγορεύσεις σε λιμάνια και σύνορα...