οφειλέτες

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δικαιούνται της προστασίας του νόμου ή αν αντίθετα έχουν υποβάλει αίτηση καταχρηστικά προκειμένου να κερδίσουν...