Νηρέας

Σε τροχιά ανασυγκρότησης και εξυγίανσης προσδοκά να εισέλθει η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, με όχημα την τριπλή συγχώνευση των Νηρέα, Σελόντα...

Η κοινοπραξία Διόρασις και Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για το ένα έκτο της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας των Σελόντα...

Την επόμενη εβδομάδα τα σπουδαία για την πώληση των Νηρέα και Σελόντα καθώς έρχονται νέα σημαντικά ραντεβού.

  • 1
  • 2