νέος Πτωχευτικός Κώδικας

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο κρίσιμο της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών για τα φυσικά πρόσωπα, που έχει συγκεντρώσει τα πυρά των...

Ο νέος πτωχευτικός κώδικας ήρθε κυριολεκτικά την τελευταία—αλλά πάντως κατάλληλη—στιγμή. Σαφέστατα πρόκειται για σημαντική μεταρρύθμιση. Κατά πόσο θα ανταποκριθεί...