πρώτη κατοικία

Προς συμφωνία καταλήγει η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους θεσμών για την παράταση της προστασίας από τους  πλειστηριασμούς έως...

Προβλέπεται περαιτέρω η επιδότηση ενοικίου των δικαιούχων με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους δανειολήπτες καταγράφηκε κατά τη χθεσινή, πρώτη, ημέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας