μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αντώνης Κεφαλάς

θες υποστηρίχτηκε από την στήλη αυτή πως η φιλόδοξη και κρίσιμη για την χώρα προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης της...

Συγκεκριμένα ζητούν από τις τράπεζες αναλυτικά στοιχεία με το πόσα δάνεια έχουν εκταμιεύσει την περίοδο της πανδημίας, πόσα από...

Ολοκληρωμένη, σύντομη και πρακτική ήταν η διαδικτυακή παρουσίαση που διοργάνωσε ο Ε.Σ.Α όλων των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων που υπάρχουν...

Εθνική Τράπεζα

Αποτελεσματική χαρακτηρίζει η Εθνική Τράπεζα την αντίδραση επιχειρήσεων, κράτους, τραπεζών στον περιορισμό των συνεπειών της κρίσης που προκάλεσε ο...

ΕΣΠΑ

Το σχέδιο στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις μικρομεσαίες που έχουν πληγεί από την πανδημία,...