Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Καφούνης

Ως μια σημαντική ανάσα αλλά και ταυτόχρονα μεγάλη ευκαιρία, χαρακτήρισε την σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης για τους οφειλέτες, ο...