Μαίναλο

Πραγματικός δεκαθλητής, σε πάει παντού, σε βγάζει ασπροπρόσωπο, πραγματοποιείς μοναδικά εγχειρήματα και γλυτώνεις από γκρίνιες