κερδοφορία

Αύξηση πωλήσεων αλλά μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤDA) εμφάνισε η Σελόντα το 2017. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε...

  • 1
  • 2