Ναυτιλία

Seanergy Maritime: Αύξηση 130% στον κύκλο εργασιών στο εννεάμηνο, στο +602% τα προσαρμοσμένα EBITDA

  • NewsRoom
Seanergy Maritime: Αύξηση 130% στον κύκλο εργασιών στο εννεάμηνο, στο +602% τα προσαρμοσμένα EBITDA

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp., Σταμάτης Τσαντάνης


Εντυπωσιακή αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της Seanergy Maritime, τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 όσο και συνολικά κατά το πρώτο εννεάμηνο με βάσει τις ανακοινώσεις της εταιρείας

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 50 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 146%, έναντι 20,4 εκατ. δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου το 2020. Το καθαρό κέρδος της Εταιρείας ανήλθε σε 20,1 εκατ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 3,6 εκατ. δολαρίων του αντίστοιχου τριμήνου του 2020, σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 459%. Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA») ανήλθαν σε 32,2 εκατ. δολάρια έναντι 7,8 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2020, αύξηση κατά 312%. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος του στόλου («TCE») για το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 30.764 δολάρια, 90% υψηλότερος έναντι 16.219 δολαρίων του τρίτου τριμήνου του 2020.

Για το εννεάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 100,0 εκατ. δολάρια, αυξημένος κατά 130% έναντι των 43,5 εκατ. δολαρίων το 2020. Η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) 51,4 εκατ. δολαρίων, έναντι 7,3 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, εμφανίζοντας κολοσσιαία αύξηση 602%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 20,7 εκατ. δολάρια έναντι καθαρής ζημιάς 16 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο το 2020. Το TCE του στόλου για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 23.449 δολάρια, έναντι 10.267 δολαρίων το 2020. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων («OPEX») ανήλθε σε 5.806 δολάρια, έναντι 5.573 το 2020.

Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 52,6 εκατ. δολάρια και τα ίδια κεφάλαια σε 222,3 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 122% και 132% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ο στόλος έχει ναυλωθεί μέχρι στιγμής στα 36.000 δολάρια ημερησίως περίπου, 53% υψηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο TCE του εννεαμήνου του 2021.

Κύριες εταιρικές εξελίξεις εντός του 2021:

  • Συνολικές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. δολαρίων περίπου και αύξηση στόλου κατά 55%. Προσθήκη 7 Ιαπωνικών Capesize πλοίων και πώληση του παλαιότερου Capesize
    10 νέες μακροπρόθεσμες χρονοναυλώσεις (“T/Cs”) με διακεκριμένους ναυλωτές
  • 100% του στόλου πλέον σε χρονοναυλώσεις τουλάχιστον ενός έτους
  • Νέες συμφωνίες χρηματοδότησης ύψους $134,2 εκατ. δολαρίων

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Το τρίτο τρίμηνο καθώς και το εννεάμηνο του 2021 αποτελούν τις πιο κερδοφόρες περιόδους της Εταιρείας από το 2015. Η σημαντική οικονομική απόδοση της Seanergy οφείλεται στον συνδυασμό των έγκαιρων αγορών Capesize πλοίων που ολοκληρώσαμε μέσα στη χρονιά, καθώς και της υψηλότερης αγοράς ξηρού φορτίου της τελευταίας δεκαετίας.

Σχετικά με την στρατηγική ανάπτυξης του στόλου μας, από την αρχή του έτους, οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε 193.2 εκατ. δολάρια περίπου για την απόκτηση 7 υψηλής ποιότητας Ιαπωνικά φορτηγά Capesize, υπερβαίνοντας πλέον η Εταιρεία τα 3 εκατ. dwt σε μεταφορική ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τρίτο τρίμηνο, παραλάβαμε έγκαιρα δύο πλοία Capesize, ενώ παραδώσαμε το M/V Leadership, το παλαιότερο πλοίο του στόλου, στους νέους ιδιοκτήτες του στην Ασία.

Η συνολική επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, καθώς και νέες συμφωνίες χρηματοδότησης με μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, ολοκληρώσαμε επιτυχώς νέες συμφωνίες χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης δανείων ύψους $135 εκατ. δολαρίων και ταυτόχρονη αποπληρωμή δανειακών συμβάσεων υψηλότερου κόστους ύψους 82.3 εκατ. δολαρίων. Στόχος μας το χαμηλότερο κόστος δανεισμού, το οποίο επιτύχαμε μειώνοντας το μέσο επιτόκιό μας κατά περίπου 130 μονάδες βάσης. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2022, καθώς βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με κορυφαίες Τράπεζες για χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους .

Μέσα στο 2021, συνάψαμε 10 νέες χρονοναυλώσεις με διάρκεια από 1 μέχρι 5 έτη με εξέχοντες ναυλωτές Capesize. Οι νέες ναυλώσεις έχουν ημερήσιο TCE συνδεδεμένο με τον BCI με δυνατότητα μετατροπής σε σταθερό κατ’ επιλογή μας, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις βελτιωμένες συνθήκες αγοράς. Το σύνολο του στόλου μας είναι πλέον χρονοναυλωμένο στο 100%.

Όσον αφορά στις ESG πρωτοβουλίες μας, όχι μόνο βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των σημαντικών περιβαλλοντικών κανονισμών, αλλά εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των στόχων του ΙΜΟ έως το 2030. Πρόσφατα εγκρίναμε το Call to Action for Shipping Decarbonization, έναν παγκόσμιο συνασπισμό πάνω από 190 ηγέτες του κλάδου. Επιπλέον, υπογράψαμε συμφωνίες με την DeepSea για την εγκατάσταση συστημάτων επιδόσεων Τεχνητής Νοημοσύνης στον στόλο μας και με τη Marsoft για τον συνεχή έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης του στόλου μας. Σε συνεργασία με τους ναυλωτές, θα εγκαταστήσουμε Συσκευές Εξοικονόμησης Ενέργειας («ESD») σε ολόκληρο τον στόλο, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης που θα ολοκληρωθεί σταδιακά στους επερχόμενους δεξαμενισμούς. Τέλος, επενδύουμε στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών μείωσης εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών με βιοκαύσιμα.

Πιστεύουμε πως οι θεμελιώδεις συνθήκες της αγοράς των capesizes θα παραμείνουν ιδανικές για τα επόμενα χρόνια. Οι παραγγελίες νεότευκτων Capesize συνεχίζουν σε χαμηλά 25-ετίας, ενώ οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί θα επιφέρουν σημαντική μείωση ταχύτητας του υφιστάμενου στόλου. Αναμένουμε ότι αυτή η θετική τάση θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης πρώτων υλών και της παγκόσμιας αύξησης παροχής οικονομικών κινήτρων και έργων υποδομής.

Η Seanergy βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ισχυρές εταιρείες στην αγορά των Capesize παγκοσμίως, και πιστεύουμε πως θα εκμεταλλευτούμε τα θετικά στοιχεία της αγοράς με τον βέλτιστο τρόπο τα επόμενα χρόνια.»

Ο στόλος της Εταιρείας:

Όνομα πλοίου Τύπος πλοίου Μεταφορική Ικανότητα (σε dwt) Έτος κατασκευής Ναυπηγείο Scrubber Τύπος ναύλωσης Ελάχιστη περίοδος ναύλωσης
Partnership Capesize 179.213 2012 Hyundai Ναι Χρονοναύλωση 3 χρόνια
Championship Capesize 179.238 2011 Sungdong Ναι Χρονοναύλωση 5 χρόνια
Lordship Capesize 178.838 2010 Hyundai Ναι Χρονοναύλωση 3 χρόνια
Premiership Capesize 170.024 2010 Sungdong Ναι Χρονοναύλωση 3 χρόνια
Squireship Capesize 170.018 2010 Sungdong Ναι Χρονοναύλωση 3 χρόνια
Knightship Capesize 178.978 2010 Hyundai Ναι Χρονοναύλωση 3 χρόνια
Gloriuship Capesize 171.314 2004 Hyundai Χρονοναύλωση 10 μήνες
Fellowship Capesize 179.701 2010 Daewoo Χρονοναύλωση 1 χρόνος
Geniuship Capesize 170.058 2010 Sungdong Χρονοναύλωση 11 μήνες
Hellasship Capesize 181.325 2012 Imabari Χρονοναύλωση 11 μήνες
Flagship Capesize 176.387 2013 Mitsui Engineering Χρονοναύλωση 5 χρόνια
Patriotship Capesize 181.709 2010 Saijo – Imabari Ναι Χρονοναύλωση 1 χρόνος
Tradership Capesize 176.925 2006 Namura Shipbuilding Χρονοναύλωση 11 μήνες
Friendship Capesize 176.952 2009 Namura Shipbuilding Χρονοναύλωση 17 μήνες
Goodship Capesize 177.536 2005 Mitsui Engineering Χρονοναύλωση 9 μήνες
Worldship Capesize 181.415 2012 Imabari Ναι Χρονοναύλωση 1 χρόνος
Dukeship(17) Capesize 181.453 2010 Ιαπωνικό ναυπηγείο Χρονοναύλωση 13 μήνες
Σύνολο 3.011.083 dwt 11,7 έτη μέσος όρος

Διαβάστε επίσης:

Θανάσης Μαρτίνος: Η Eastmed συνεχίζει τις επενδύσεις στα MR τάνκερ

Bloomberg: Ουρές πλοίων από τη Σιγκαπούρη μέχρι τον Πειραιά επιδεινώνουν τις καθυστερήσεις στα λιμάνιαΣΧΟΛΙΑ