ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Γραφικό για τη στήλη WISEMAN του mononews.gr

Ακόμα συζητείται, τρεις μέρες μετά το  round table της Axia Ventures σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με παρουσία του...

Η κυβέρνηση λέγεται ότι έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ όπως έχει υποχρέωση...