Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ιωάννης Λιανός, Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, για την επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων-επιστημόνων σε ζητήματα των...