Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ποικίλα σχόλια έχουν προκαλέσει οι προκαταρκτικές απόψεις για τον κατασκευαστικό κλάδο που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ)...

Η ΕΑ παράλληλα τοποθετείται με σαφήνεια κατά της συμμετοχής της ολλανδικής Reggeborgh στο μετοχικό κεφάλαιο και των δύο μεγαλύτερων...

Ουσιαστική και συστηματική εφαρμογή της Οδηγίας 2019/633 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων...

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στις 27 Μαΐου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού...

Αναλυτικά στοιχεία που παραπέμπουν σε ενδελεχή έλεγχο ζητεί να της αποστείλουν οι μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες και ειδικότερα όσες έχουν...

Τον πειραματισμό των επιχειρήσεων, με νέες μορφές εμπορικών πρακτικών, για την γρήγορη και αποτελεσματική βιώσιμη ανάπτυξη θέλει να ενισχύσει...

Την ομόφωνη έγκρισή της στην συνεργασία της ΤΕΜΕΣ, του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, με τον Ιωάννη-Ιπποκράτη Στασινόπουλο για την απόκτηση από...

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα...