γενική συνέλευση

"Μετασχηματίζοντας το επιχειρησιακό μας μοντέλο έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο, μετασχηματίζοντας τον όμιλο σε ένα ευέλικτο Οργανισμό, ανοιχτό στις νέες...