• Ναυτιλία

  Στις 28 Σεπτεμβρίου η γενική συνέλευση της Capital PLP SHIPPING HOLDINGS PLC

  Βαγγέλης Μαρινάκης

  Βαγγέλης Μαρινάκης


  H εταιρεία Capital PLP SHIPPING HOLDINGS PLC γνωστοποίησε ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 11.30 π.μ. θα συνέλθει η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας επί της οδού Ακροπόλεως, 66, ACROPOLIS TOWER, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή προς συζήτηση των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για την περίοδο από τις 14 Αυγούστου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  2. Υποβολή προς συζήτηση έκθεσης από τους ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους.
  3. Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.
  4. Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.
  5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021.
  6. Επαναδιορισμός Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
  7. Επανεκλογή της Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας, Μαρίας Χατζηβαρνάβα Μέλος Κατηγορίας Ι.
  8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.
  9. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
  10. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

  Η Εταιρεία θα ενημερώσει με μεταγενέστερη ανακοίνωσή της το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

  Διαβάστε επίσης:   

  Ο γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Ουκρανία

  CMA CGM: Στα 20 δισ. δολάρια (+57%) ο τζίρος στο β’ τρίμηνο – Κέρδη 7,6 δισ. δολάρια  ΣΧΟΛΙΑ