ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΕΑ παράλληλα τοποθετείται με σαφήνεια κατά της συμμετοχής της ολλανδικής Reggeborgh στο μετοχικό κεφάλαιο και των δύο μεγαλύτερων...