εξ αποστάσεως εργασία

Εξορθολογίζεται η χρήση και το κόστος των υπερωριών, ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημίωσης από τον εργοδότη για παράνομες και...

Βρουτσης-Γιαννης

O εργαζόμενος γονέας ενημερώνει τον εργοδότη, προσκομίζοντας με κάθε πρόσφορο μέσο σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή...