• επιδότηση

    Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών

    Από χθες οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μεσαίων ή μεγάλων μονάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο  https://ChildCareUnits.yeka.gov.gr για να δημιουργήσουν  χώρους...