ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αντώνης Κεφαλάς

Δεν μου αρέσει να χύνω κρύο νερό πάνω σε καλές ειδήσεις, αλλά ας μην υπερβάλλουμε με το πρωτογενές πλεόνασμα...