ελληνικά πλοία

Εντείνεται ο προβληματισμός ανάμεσα στις ναυτιλιακές εταιρείες που διαχειρίζονται ποντοπόρα πλοία που είναι νηολογημένα στην ελληνική σημαία για το...