Κύπρος

Η απαράδεκτη αξίωση της Τουρκίας για λύση ”δύο κρατών” υπονομεύει κάθε προσπάθεια επανέναρξης διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού