Business

Τι δείχνουν οι δείκτες για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου

  • Έλλη Πατέρα
Bulk carrier ναυτιλία ναυλαγορά


Ύφεση παρουσίασε η ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 18-22 Δεκεμβρίου 2017.

Capesize

Πτωτικά έκλεισε, σύμφωνα με τους αναλυτές, ο δείκτης Baltic Capesize Index (BCI) την Παρασκευή (22/12) στα πλοία τύπου Capesize στις 2.830 μονάδες, με εβδομαδιαίες απώλειες αντίστοιχες των 947 μονάδων – σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης. Παράλληλα, ο μέσος όρος στις πέντε βασικές διαδρομές χρονοναύλωσης έκλεισε στα $19.341 ημερησίως με εβδομαδιαία συνολική πτώση της τάξεως των $6.518.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή του Ειρηνικού οι τιμές των ναύλων παρουσίασαν πτώση, κυρίως λόγω της έλλειψης φορτίων και με τους ναυλωτές σε μεγάλο βαθμό να παραμένουν απόντες από την αγορά, με αποτέλεσμα η τιμή στην διαδρομή από τη Δυτική Αυστραλία προς το Qingdao από τα $9,82 ανά τόνο που είχε βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα, να υποχωρήσει στα $7 ανά τόνο. Επιπροσθέτως, αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και οι υπόλοιπες διαδρομές του δείκτη με την τιμή στη διαδρομή από τη Βραζιλία προς την Κίνα να υποχωρεί στα $17,02 ανά τόνο. Τέλος, αναφορικά με την αγορά της Νοτίου Αφρικής, δεν υπήρξαν πληροφορίες σε σχετικές συμφωνίες, παρόλα αυτά η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε στο κλείσιμο στα $13,32 ανά τόνο, με πτώση της τάξεως των $1,74 – σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Ενδεικτικές συμφωνίες που αναφέρθηκαν ήταν σε φορτίο 170.000 τόνων 10% από το Tubarao προς το Qingdao με ημερομηνίες στις 20-30 Ιανουαρίου στα $17 ανά τόνο, σε άλλο φορτίο 180.000 τόνων 10% από το Tubarao προς το Ρότερνταμ με ημερομηνίες στις 16-30 Ιανουαρίου στα $10,70 ανά τόνο και σε φορτίο 170.000 τόνων 10% από τη Δυτική Αυστραλία προς το Qingdao με ημερομηνίες στις 28-30 Δεκεμβρίου στα $8,80 ανά τόνο. Ωστόσο, αργότερα ένα άλλο αντίστοιχο φορτίο με ημερομηνίες στις 7-9 Ιανουαρίου έκλεισε στα $7 ανά τόνο.

Έλλη Πατέρα
Έλλη Πατέρα

Επίσης, ενδεικτική συμφωνία χρονοναύλωσης στον Ειρηνικό ήταν σε πλοίο χωρητικότητας 172.000-dwt/κατασκευής 2004 με παράδοση στο Caofedian για ένα ταξίδι μέσω της Αυστραλίας και με επαναπαράδοση στην περιοχή της Σιγκαπούρης-Ιαπωνίας στα $24.600 ημερησίως.

Panamax

Σημάδια επιβράδυνσης παρουσίασε η αγορά του Ατλαντικού στα πλοία τύπου Panamax την εβδομάδα που πέρασε, έπειτα από την έντονη κινητικότητα που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Στα βόρεια, η κινητικότητα εξασθένησε με αποτέλεσμα οι τιμές των ναύλων μέχρι το τέλος της εβδομάδας -σε βασικές διαδρομές (fronthaul)- από τη Βαλτική να υποχωρήσουν. Επιπροσθέτως, παρόλο που υπήρξαν απαιτήσεις σε φορτία ορυκτών, οι τιμές των ναύλων στα υπερατλαντικά ταξίδια παρουσίασαν σημαντική πτώση καθώς δεν ήταν επαρκή για να στηρίξουν την αγορά, αφού δεν υπήρχε η βοήθεια από τα φορτία σιτηρών σε μεγαλύτερα ταξίδια.

Έτσι, για παράδειγμα, προς το τέλος της εβδομάδας αναφορά έγινε σε συμφωνία πλοίου χωρητικότητας 82.000-dwt με παράδοση στο Γιβραλτάρ για ταξίδι προς τη Βόρεια Βραζιλία και επαναπαράδοση στο Γιβραλτάρ στα $13.000 ημερησίως, ενώ στο κλείσιμο της εβδομάδας, οι προσφορές των ναυλωτών σε υπερατλαντικά ταξίδια μικρής διάρκειας κυμάνθηκαν στα επίπεδα των $10.000 ημερησίως.

Στην αγορά του Ειρηνικού, η εβδομάδα ξεκίνησε το ίδιο υποτονικά όπως είχε κλείσει και την προηγούμενη. Η κινητικότητα της αγοράς επιβράδυνε ενώ, παρά το γεγονός ότι υπήρξε υγιής αριθμός απαιτήσεων, η προσφορά του διαθέσιμου τονάζ παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα οι τιμές των ναύλων να υποχωρήσουν και το κλίμα να παραμείνει αρνητικό. Στα βόρεια, στο ξεκίνημα της εβδομάδας παρατηρήθηκαν νέες απαιτήσεις που όμως καλύφθηκαν πολύ γρήγορα, ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων πλοίων παρέμεινε μεγάλος, με αποτέλεσμα οι προσφορές των ναυλωτών να μην βελτιωθούν.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τα φορτία ινδονησιακού άνθρακα, τα επίπεδα της κινητικότητας ήταν ικανοποιητικά, παρόλα αυτά οι τιμές των ναύλων υποχώρησαν λόγω του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων πλοίων που ταξίδεψαν από βόρεια για ταξίδια Ινδονησίας μικρής διάρκειας. Τέλος, στα πλοία τύπου Post-Panamax υπήρξαν νέες απαιτήσεις την εβδομάδα που πέρασε, παρόλα αυτά, τα επίπεδα της κινητικότητας ήταν περιορισμένα και ορισμένα πλοία αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν υπό έρμα.

Άλλες ενδεικτικές συμφωνίες που αναφέρθηκαν ήταν σε πλοίο χωρητικότητας 78.000-dwt/κατασκευής 2012 με παράδοση στις ανατολικές ακτές της Νοτίου Αμερικής για ταξίδι με φορτίο σιτηρών και επαναπαράδοση στην περιοχή του Skaw-Γιβραλτάρ στα $15.250 ημερησίως + $125.000 ΒΒ (ballast bonus) και σε ένα άλλο πλοίο χωρητικότητας 74.000-dwt/κατασκευής 2013 με παράδοση στο Άμστερνταμ για ταξίδι με φορτίο άνθρακα μέσω της Βαλτικής και επαναπαράδοση στην περιοχή του Skaw-Γιβραλτάρ στα $10.000 ημερησίως. Τέλος, αναφέρθηκε συμφωνία σε πλοίο χωρητικότητας 82.000-dwt/κατασκευής 2017 με παράδοση στο Rizhao στα τέλη Δεκεμβρίου για ταξίδι με φορτίο άνθρακα μέσω των ανατολικών ακτών της Αυστραλίας και επαναπαράδοση στην περιοχή της Σιγκαπούρης-Ιαπωνίας στα $12.100 ημερησίως.

ναυλαγορά ναυτιλία

Supramax/Ultramax

Στον Ειρηνικό, παρόλο που στο ξεκίνημα της εβδομάδας η αγορά στα πλοία τύπου Supramax έδειχνε σταθεροποιημένη, στη συνέχεια και καθώς οι μέρες περνούσαν, οι τιμές των ναύλων βρέθηκαν υπό μεγάλη πίεση.

Το βάρος ήταν κυρίως πάνω σε πλοιοκτήτες με πλοία διαθέσιμα σε spot/prompt θέσεις μέσα στα Χριστούγεννα και αρχές του νέου έτους που -δυστυχώς γι’ αυτούς- αναγκάστηκαν να διαπραγματευτούν σε χαμηλότερα επίπεδα καθώς όπως έγινε εμφανές, οι ναυλωτές είχαν ήδη καλύψει τις απαιτήσεις τους για τον Δεκέμβριο με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί έλλειψη της ζήτησης σε σύντομο χρονικό ορίζοντα. Έτσι, για παράδειγμα, στα κυκλικά ταξίδια Ινδονησίας, οι τιμές με παράδοση στην Σιγκαπούρη υποχώρησαν από τα επίπεδα των $11.000 ημερησίως στα $7.000 ημερησίως με παράδοση στη Νότιο Κίνα, ενώ ομοίως, στα κυκλικά ταξίδια Βόρειου Ειρηνικού (Nopac) οι τιμές διαφοροποιήθηκαν από τα $8.500 ημερησίως με παράδοση στο Busan σε $9.000 ημερησίως + $260.000 ΒΒ (APS).

Στον Ατλαντικό τώρα, οι τιμές των ναύλων στα Supramaxes/Ultramaxes στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας παρέμειναν κυρίως αμετάβλητες και κυμάνθηκαν σε πλοία χωρητικότητας βάσει του δείκτη (Index type) κοντά στα $10.000 ημερησίως για ταξίδια προς την Μεσόγειο και στα χαμηλά επίπεδα των $8.000 ημερησίως για ταξίδια προς την Ευρώπη. Επιπλέον, η αγορά από τον Κόλπο της Αμερικής παρουσίασε σημάδια ύφεσης, ενώ παράλληλα, οι τιμές των ναύλων από τις ανατολικές ακτές της Νοτίου Αμερικής παρέμειναν σταθερές.

Άλλες ενδεικτικές συμφωνίες ήταν σε πλοίο χωρητικότητας 56.800-dwt/κατασκευής 2011 με παράδοση στο Port Elizabeth σύντομα για ταξίδι με επαναπαράδοση στην περιοχή της Σιγκαπούρης-Ιαπωνίας στα $12.000 ημερησίως + $200.000 ΒΒ και σε ένα άλλο πλοίο χωρητικότητας 56.400-dwt/κατασκευής 2012 με παράδοση στο Kohsichang για ταξίδι με επαναπαράδοση στην Κίνα στα $10.000 ημερησίως. Τέλος, αναφορά έγινε για συμφωνία σε πλοίο χωρητικότητας 56.700-dwt/κατασκευής 2012 με παράδοση στον Κόλπο της Αμερικής σύντομα για ταξίδι με επαναπαράδοση στην Ισπανία στα $26.000 ημερησίως (η συμφωνία αυτή ωστόσο αναφέρθηκε στις αρχές της εβδομάδας).

Handysize

Τέλος, στα πλοία τύπου Handysize στο ξεκίνημα της εβδομάδας, οι τιμές των ναύλων συνέχισαν σταδιακά να ενισχύονται, παρόλα αυτά, κατά διάρκεια της εβδομάδας, η αγορά του Ατλαντικού παρουσίασε ύφεση.

Στην Μαύρη Θάλασσα, ενώ αρχικά οι τιμές των ναύλων για ταξίδια προς τον Κόλπο της Αμερικής και τις ανατολικές ακτές της Νοτίου Αμερικής κυμαίνονταν στα επίπεδα των $8.000-$9.000 και προς την Ευρώπη κοντά στα $10.000-$11.000, προς το τέλος της εβδομάδας, όλες οι παραπάνω περιοχές παρουσίασαν σημάδια ύφεσης. Ακόμη, στις ανατολικές ακτές της Νοτίου Αμερικής παρατηρήθηκε αύξηση της προσφοράς του διαθέσιμου τονάζ σε spot/prompt ημερομηνίες, κάτι που σύμφωνα με την άποψη των αναλυτών, θα ωθήσει το επόμενο διάστημα τις τιμές των ναύλων πτωτικά.

Στον Ινδικό Ωκεανό, η αγορά παρέμεινε ενεργή με πολλά φορτία χάλυβα από τις δυτικές ακτές της Ινδίας προς τις ανατολικές ακτές της Ινδίας, το Μπανγκλαντές και το Βιετνάμ, όπως επίσης και παρτίδες αλατιού από την Kandla προς το Βιετνάμ. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκαν φορτία χάλυβα σε ταξίδια επιστροφής (backhaul), φορτία γρανίτη προς την Κίνα και χάλυβα από τις ακτές της Ινδίας με κατεύθυνση την νοτιοανατολική Ασία.

Άλλες ενδεικτικές συμφωνίες που αναφέρθηκαν ήταν σε πλοίο χωρητικότητας 33.000-dwt/κατασκευής 2010 με παράδοση στο Nikolaev σύντομα για ταξίδι μέσω της Μαύρης Θάλασσας με πρόθεση να φορτώσει φορτίο σιτηρών και επαναπαράδοση στην Πορτογαλία στα $9.000 ημερησίως, όπως επίσης και σε ένα άλλο πλοίο χωρητικότητας 32.600-dwt/κατασκευής 2010 με παράδοση στο Yuzhny σύντομα για ταξίδι με επαναπαράδοση στην Ανατολική Μεσόγειο στα $12.000 ημερησίως. Τέλος, αναφέρθηκε συμφωνία και σε πλοίο χωρητικότητας 32.300-dwt/κατασκευής 2010 με παράδοση στην Σιγκαπούρη στα τέλη Δεκεμβρίου για ταξίδι μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας και επαναπαράδοση στις ανατολικές ακτές της Ινδίας στα $10.600 ημερησίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Γ. Οικονόμου: Δύο νέες συμφωνίες με πιστωτές και πώληση πλοίου για την DryShips

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Bulker της ελληνικής ναυτιλιακής Oceanfleet προσάραξε στη Λιθουανία

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Σ. Παληός: Χριστουγεννιάτικος «μποναμάς» για τον εφοπλιστή


ΣΧΟΛΙΑ