Αποτελέσματα για:

Capesize

Η επιδημία του κορονοϊού σε αυτή φάση έχει πολλαπλές και εν μέρει αντιφατικές επιπτώσεις στη ναυλαγορά