Τράπεζες

Τράπεζες: Οι φιλόδοξοι στόχοι για το 2022 και μερίσματα από το 2023

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς


Ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους θέτουν οι τράπεζες για το 2022, στόχους οι οποίοι απαιτούν επιχειρηματικές κινήσεις από την πλευρά τους προκειμένου να επιτευχθούν.

Το 2022 θα αποτελέσει χρονιά βάση, ώστε να πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να μπουν και πάλι σε μια διαδικασία διανομής μερίσματος από το 2023 και για κάποιες τράπεζες από το 2024.

Το 2022, με βάση τις εκτιμήσεις τους, οι τράπεζες αναμένουν αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων που θα κινηθούν σε επίπεδο 8%-10%, από αρνητικές ή και μηδενικές αποδόσεις το 2020.

Ως εκ τούτου, αυτές οι εκτιμήσεις θέτουν σε προβληματισμό και τους μεγαλομετόχους των τραπεζών μεταξύ των οποίων και το ΤΧΣ για το πως θα διαμορφώσει σταδιακά το σχέδιο εξόδου του από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι μεγαλομέτοχοι δεν θα θελήσουν να αποσυρθούν αν δεν καταφέρουν να επιτύχουν κάποιες αποδόσεις που θα τους επιτρέψουν να αντισταθμίσουν τις προηγούμενες μεγάλες απώλειες.

Σε ό,τι αφορά τα NPEs, οι τρεις από τις τέσσερις τράπεζες θα διαμορφώσουν από εφέτος μονοψήφιο λόγο,  ενώ για το 2022 η Πειραιώς θα κινείται στο 6% στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της,  η Alpha Bank στο 10%, η Εθνική στο 6%  και η Eurobank, που κινήθηκε νωρίτερα απ’ όλους σε αυτήν τη διαδικασία ελάττωσης των NPEs, θα κινηθεί επίσης στο 6%. Τα παραπάνω μεγέθη συνυπολογίζουν όλες τις τιτλοποιήσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank, σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα δεν φαίνεται να σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -χωρίς να αποκλείεται σε έναν δεύτερο χρόνο νέα έκδοση ομολογιακού-, αναμένεται ωστόσο σύντομα να ξεδιπλώσει ένα πλάνο που θα προβλέπει μεταξύ άλλων πώληση στοιχείων ενεργητικού με στόχο ποιοτικότερα κεφάλαια (κάρτες και POS), όπως επίσης και πιθανή αναθεώρηση επί τα βελτίω των πλάνων της για τα NPLs.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας μέσα στο 2020 και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες βρίσκονται αρκετά υψηλότερα των απαιτήσεων της EKT.

Η Τράπεζα Πειραιώς για το 2022 έχει προβλέψει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,5%, η Εθνική περίπου 17,2% ενώ 16,6% είναι η εκτίμηση για τη Eurobank.

Πολύ σκοπεύουν να πιέσουν οι τράπεζες το οργανικό κόστος κινδύνου από 1,8%  το 2020 σε ποσοστό μικρότερο της μονάδας το 2022.

Οι προοπτικές για την Τράπεζα Πειραιώς κινούνται στο 1,1%  το 2022, για την Alpha Bank στο 1%, για την Εθνική στο 0,6%, ενώ στο 0,6% είναι η εκτίμηση για το συγκεκριμένο μέγεθος και όσον αφορά τη Eurobank.


ΣΧΟΛΙΑ