ΤΧΣ

Είναι απορίας άξιον ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να υπόσχεται την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και οι συνδικαλιστές της εταιρείας να ...

Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Ταμειου Χρηματοπιστωτικής Σταθεροτητας (ΤΧΣ)

Στο 27% διαμορφώνεται το ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει το ΤΧΣ στην SUNRISEMEZZ PLC όπως αναφέρει η...