Τράπεζες

Fitch: Στο CCC+ η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank

  • NewsRoom
Βασίλης Ψάλτης,CEO της Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης,CEO της Alpha Bank


Στο CCC+ έθεσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank η Fitch Ratings,  ενώ ταυτόχρονα  επιβεβαίωσε στο ‘CCC+’ της Alpha Services and Holdings S.A.

Και για τις δύο περιπτώσεις η Fitch όρισε στο «θετικό» το outlook, δίνοντας πιθανότητες για νέες αναβαθμίσεις σε επόμενο διάστημα, σε περίπτωση που ακολουθήσει οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα και η τράπεζα υλοποιήσει με επιτυχία το σχέδιο εξυγίανσης, με τον δείκτη επισφαλών δανείων να μειώνεται κάτων από το 18%, διατηρώντας τον δείκτη CET1 στο 14%.

Αντίθετα, το outlook θα μπορούσε να αναθεωρηθεί σε σταθερό σε περίπτωση καθυστέρησης των σχεδιαζόμενων υλοποιήσεων ή εάν οι νέες εισροές επισφαλών δανείων είναι υψηλότερες του αναμενόμενου.

Η Fitch αναφέρεται και στις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση,  όπως σε περίπτωση μόνιμων ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαιο λόγω επιδείνωσης του λειτουργικού περιβάλλοντος ή σε περίπτωση αποδυνάμωσης της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών, που θα δημιουργούσε ένα πρόβλημα στο προφίλ ρευστότητας.


ΣΧΟΛΙΑ