ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι σήμερα έχει αξιοποιήσει περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου πλέον των 8 δισ. ευρώ με συνολικό πολλαπλασιαστικό...

«Με όραμα, σχέδιο, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αυτοπεποίθηση και σκληρή δουλειά, βήμα-βήμα, ξεπερνούμε τις μεγάλες, αλλά πρόσκαιρες δυσκολίες» ανέφερε...

Στόχος μας είναι η υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθούν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης....