Σελόντα

Σε τροχιά ανασυγκρότησης και εξυγίανσης προσδοκά να εισέλθει η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, με όχημα την τριπλή συγχώνευση των Νηρέα, Σελόντα...

Η κοινοπραξία Διόρασις και Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για το ένα έκτο της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας των Σελόντα...

Δεκτό έγινε το αίτημα μερίδας μετόχων της Σελόντα για αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί των θεμάτων της...