Πήτερ Λιβανός

Σχεδόν όλες οι μετοχές των εισηγμένων στο αμερικανικό χρηματιστήριο ναυτιλιακών εταιρειών, κατέγραψαν χθες δραματικές απώλειες, παρασυρόμενες από την βουτιά...

Peter Livanos- Πρόεδρος Gaslog

Αν και το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κλάδο του LNG, στον οποία δραστηριοποιείται σχεδόν 20 χρόνια,...