Πήτερ Λιβανός

Σχεδόν όλες οι μετοχές των εισηγμένων στο αμερικανικό χρηματιστήριο ναυτιλιακών εταιρειών, κατέγραψαν χθες δραματικές απώλειες, παρασυρόμενες από την βουτιά...

Αν και το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κλάδο του LNG, στον οποία δραστηριοποιείται σχεδόν 20 χρόνια,...

Οι ναυτιλιακές των εφοπλιστών Γιάννη Αγγελικούση και Πήτερ Λιβανού, περιλαμβάνονται στις επτά εταιρείες που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στην...