παρενέργειες

Από μύθους, παρεξηγήσεις και προκατάληψη συνοδεύονται τα «ψυχοφάρμακα», δημιουργώντας έναν φόβο ο οποίος συχνά δεν είναι δικαιολογημένος. Σε μεγάλης...