Κώστας Αχ. Καραμανλής

Αντώνης Κεφαλάς

Οι πανδημίες, της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης, έχουν αναδείξει όλες τις παθογένειες της χώρας μας. Δεν προτίθεμαι...