Μιλένα Αποστολάκη

Μιλένα Αποστολάκη

Ο υφιστάμενος δικομματισμός είναι αδιέξοδος, δεν γεννά  ελπίδα, ούτε παράγει εναλλακτική πρόταση, εκτιμά η κα. Μιλένα Αποστολάκη