• Κωνσταντίνος Κόκκαλης

    Κοκκαλης Intrasoft

    Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το ποσοστό των δραστηριοτήτων υψηλής και μεσαίας/υψηλής τεχνολογικής έντασης στον μεταποιητικό τομέα, και  από...