κλιματική αλλαγή

Αντώνης Κεφαλάς

Οι πανδημίες, της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης, έχουν αναδείξει όλες τις παθογένειες της χώρας μας. Δεν προτίθεμαι...

Γιώργος Κρεμλής

Η ελληνική πρόταση «Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά» παρουσιάστηκε στο Climate Action Summit